top of page
Search
  • Writer's pictureCYPDC

CPDC and Determination for Peace (Apofasi Irinis) Joint Letter to Personal Envoy María Ángela Holguín Cuellar


We, as Cyprus Peace and Dialogue Centre (CPDC) and Determination for Peace (Apofasi Irinis), have come together to join our forces as a bi-communal civil society initiative in our common vision and goal for bringing an end to the unacceptable status-quo in Cyprus and achieving a sustainable solution of the Cyprus problem. In this regard, we have been engaging in a structured dialogue, through intensive discussions and sincere engagement, to identify and address our respective and shared concerns and needs, with a view to finding common ground on the way forward, both substantively and methodologically. We have also collaborated with various stakeholders, both official and civil society, including former negotiators, members of negotiating teams, party leaders and representatives. 

We are pleased to hear the appointment of Ms. María Ángela Holguín Cuellar as the personal envoy of the Secretary-General. We have taken this opportunity to convey our letter to Ms. Holguín Cuellar, congratulating her and sharing the result of our joint effort in the form of a common declaration.


Basın Bildirisi


Kıbrıs Barış Kültürü Merkezi (CPDC) ve Apofasi Irinis (Barış İçin Kararlılık) olarak bizler, Kıbrıs'taki kabul edilemez statükonun sona erdirilmesi ve Kıbrıs sorununa sürdürülebilir bir çözüm bulunması yönündeki ortak vizyon ve hedefimiz doğrultusunda iki toplumlu bir sivil toplum girişimi olarak güçlerimizi birleştirerek bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu bağlamda gerek öze ilişkin gerekse metodolojik olarak ileriye dönük ortak bir zemin bulmak amacıyla yapılandırılmış bir diyalog başlattık.  Hem ayrı hem de ortak kaygılarımızı ve ihtiyaçlarımızı belirleyerek ele almak için samimi ve yoğun tartışmalar gerçekleştirdik. Ayrıca eski müzakereciler, müzakere ekiplerinin üyeleri, parti liderleri ve temsilcileri de dahil olmak üzere hem resmi hem de sivil toplumdan çeşitli paydaşlarla işbirliği yaptık.

Sayın María Ángela Holguín Cuellar'ın Genel Sekreter'in kişisel temsilcisi olarak atanması vesilesiyle yazdığımız ve ortak çabamızın sonucu olarak şekillenen ortak açıklamamızı içeren mektubu kamuoyunun bilgisine sunarız.


Ek : İmzacıların listesi ile birlikte Ortak Mektup/Deklarasyon


Δελτίο Τύπου


Εμείς, ως Κυπριακό Κέντρο Ειρήνης και Διαλόγου (CPDC) και η Απόφαση Ειρήνης, αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ως δικοινοτική πρωτοβουλία της κοινωνίας των πολιτών στο κοινό μας όραμα και στόχο για τον τερματισμό του απαράδεκτου status quo στην Κύπρο και την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης του Κυπριακού προβλήματος. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε εμπλακεί σε ένα δομημένο διάλογο, μέσω εντατικών συζητήσεων και ειλικρινούς δέσμευσης, για να εντοπίσουμε και να αντιμετωπίσουμε τις αντίστοιχες και κοινές μας ανησυχίες και ανάγκες, με σκοπό να βρούμε κοινό έδαφος για την πορεία προς τα εμπρός, τόσο σε ουσιαστικό όσο και σε μεθοδολογικό επίπεδο. Έχουμε επίσης συνεργαστεί με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, τόσο επίσημους όσο και της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων πρώην διαπραγματευτών, μελών των διαπραγματευτικών ομάδων, ηγετών και εκπροσώπων κομμάτων.

Με ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε τον διορισμό της κας María Ángela Holguín Cuellar ως προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα. Με την ευκαιρία αυτή διαβιβάσαμε την επιστολή μας στην κα Holguín Cuellar, συγχαίροντάς την και κοινοποιώντας το αποτέλεσμα της κοινής μας προσπάθειας με τη μορφή κοινής δήλωσης.


Επισυνάπτεται : Κοινή επιστολή/δήλωση με τον κατάλογο των υπογραφόντωνEng-JointLetter-Declaration
.pdf
Download PDF • 51KB
TR-JointLetter-Declaration
.pdf
Download PDF • 77KB
GR-JointLetter-Declaration
.pdf
Download PDF • 57KB


300 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page